Koornmarktspoort (ca. 1300)

Gotisch Huis (ca. 1500)

Broederpoort (1465)

Koornmarktspoort | Gotisch Huis | Broederpoort
(ca. 1300)                  (ca. 1500)              (1465)

Disturb

Kampen staat in de top 15 van grootste monumentengemeenten van Nederland, met 524 rijksmonumenten en 331 gemeentelijke monumenten. Kampen wil erfgoed beter benutten.

nieuwe gebiedsvisie
Een nieuwe gebiedsvisie die hierop gaat inspelen moet Kampen onderscheidend op de kaart zetten. Drie zeer in het oog springende monumenten staan op dit moment leeg. De herbestemming van deze drie markante monumenten biedt de unieke kans de transitie gelijk vorm te geven, zodat erfgoed snel actief kan bijdragen aan een vitale binnenstad met eigenzinnige, onverwachte mogelijkheden en kwaliteiten.

transitie-atelier
In het transitie-atelier werken vanaf september 2019 creatieve talenten vanuit heel verschillende vakgebieden multidisciplinair samen aan een integraal ontwerp waarbij concrete herbestemming van deze drie panden wordt verbonden aan zo’n nieuwe visie.

afstudeeropdracht
Het transitie-atelier heeft ruimte voor creatieve, aankomende professionals die in hun afstudeeropdracht aan de slag gaan met transitie van de historische binnenstad Kampen en de herbestemming van deze gebouwen. En roept daarom studenten van verschillende relevante studierichtingen op zich aan te melden voor dit atelier.

In het transitie-atelier werk je samen met professionals van:

 • Stichting Monumenten Bezit (SMB) (bouwkundigen, bouw- en architectuurhistorici)
 • gemeente Kampen (monumentenzorg, citymarketing, binnenstadsmanagement)
 • Stichting ARTicipatie (zet kunst in om de leefbaarheid van de stad te versterken)
 • Infinitief (architectenbureau voor circulaire, co-creatieve en innovatieve projecten)
 • Het Oversticht (adviseert en begeleidt bij ontwikkelingen in de leefomgeving)

Denk je dat je als creatief talent in dit atelier past?

Programma

Onderzoeksfase

(sept – half okt 2019)

 

Inspiratie
Visie en kansen m.b.t. hergebruik in beeld brengen

 • precedentenonderzoek
  hergebruikscases: voorbeelden elders (zowel gebieden als panden)
  kunst: voorbeelden van kunst die in de ruimtelijke omgeving mensen actief bij de omgeving betrekt (uitdagen tot participatie i.p.v. decoratie)
 • wat is levensvatbaar in Kampen?
  Stadsarrangement en Hanzebordenspel (actie 6) (info hier) 
  interviews stakeholders
  gericht inzetten www.transitie-atelier.nl (bloggen, polls, podcast, etc.)
  beleids- & visiestukken m.b.t. toekomst Kampen (gemeente & provincie)

Stedenbouwkundige context
Stedenbouwkundige waarden en kansen in beeld brengen

 • ruimtelijke plannen & onderzoek binnenstad
  bestaande relevante stukken
 • erfgoedbeleid
  gemeente/provincie/rijk

Bouwhistorische context
Bouwhistorische waarden en kansen in beeld brengen

 • waardenonderzoek gericht op te transformeren pand
  tijdens Open Monumentendag gekozen pand (zat 14 september)
  samenwerking met Stichting Monumenten Bezit, gemeente en Oversticht
 • bouwhistorische inventarisatie te transformeren pand
  onderzoeken naar technische context van het monument

Tussenpresentatie & symposium

(eind okt 2019)

Presenteren resultaten onderzoeksfase (en online publiceren)
Sprekers over relevante onderwerpen (transitie, duurzaamheid, etc.)

 

Ontwerpfase 

(half okt 2019 – januari 2020)

 • Visie, concept & onderbouwing
 • Tekeningen & impressies
 • Technische uitwerking
 • Haalbaarheidsconcept

 

Eindpresentatie & expositie

(februari 2020)